Szybki kontakt

795 047 067 Masz pytania? zadzwoń

Czym jest NLP?

Czym jest Programowanie Neuro Lingwistyczne?

Programowanie Neurolingwistyczne (NLP) jest:

 1. wiedzą na temat subiektywnego doświadczenia;
 2. modelem skutecznej komunikacji;
 3. narzędziem zmiany osobistej.

Początki programowania neurolingwistycznego przypadają na wczesne lata 70.,kiedy to R .Bandler - fizyk i matematyk - i J Grinder - profesor lingwistyki transformacyjnej - postanowili zgłębić tajniki sukcesu pracy z klientami trzech ówczesnych terapeutów:
 • Fritza Perlsa - twórcy terapii Gestalt,
 • Virginii Satir - terapeutki rodzinnej,
 • Miltona Eriksona - eksperta w dziedzinie hipnozy medycznej.
Odbywało się to za pomocą transkrypcji nagrać audio i wideo. Bandler z Grinderem zauważyli, że wszyscy, wyżej wymienieni eksperci, odnosili ponadprzeciętne wyniki w pracy z klientami. Mimo tego, iż na pierwszy rzut oka używali oni diametralnie różnych metod, wyniki, jakie osiągali, były rewelacyjne. Na podstawie badań naukowcy odkryli, że u podstaw tak rewelacyjnych efektów leżą pewne procesy, nazywane mianem „modelowania”. W badaniach Bandler i Grinder opierali się na zaobserwowanych w rzeczywistości wzorcach zachowania, a także na strukturach lingwistycznych używanych przez nich w trakcie pracy .

W celu zrozumienia całego materiału, zgromadzonego w czasie budowania modelu subiektywnego doświadczenia, badacze zaczerpnęli wiedzę z innych dziedzin nauki, takich jak: neurologia, psychologia, lingwistyka.NLP jest syntezą

W celu zrozumienia całego materiału, zgromadzonego w czasie budowania modelu subiektywnego doświadczenia, Bandler i Grinder zaczerpnęli wiedzę z innych dziedzin nauki wiedzy, w tym m.in.: neurologii, psychologii, lingwistyki.
 1. Neuro”- zwraca uwagę na to, że wszystkie nasze zachowania wypływają z neurologicznych procesów: wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku i uczuć.
 2. Lingwistyczne” - wskazuje, że, do porządkowania naszych myśli i zachowań oraz do komunikacji z innymi, używamy języka.
 3. Programowanie”- odnosi się do schematów naszego zachowania i celów, jakie sobie ustalamy.
Dzięki NLP można w bardzo prosty sposób nauczyć się, jak zwiększyć efektywność swojego przetwarzania informacji (neuro). Dlatego właśnie poddaje się analizie to, co mówimy (lingwistyczne), a także naszą komunikację niewerbalną. Na podstawie wyników tej analizy, opracowuje się strategie i programy (programowanie), których możemy się nauczyć, by być bardziej skutecznymi i osiągać sukcesy.

Doświadcz NLP już teraz!

Zanim doświadczysz, czym jest NLP na prawdziwym szkoleniu z Praktykiem NLP,  przeprowadź małe doświadczenie na samym sobie. Zobaczysz, jak poczujesz się tuż po...

Jesteś gotowy? W takim razie... zaczynamy!

Ciekawy jestem, czy możesz zacząć wyobrażać sobie, że na Twojej dłoni leży cytryna.
Zwróć uwagę na to, jak ona wygląda, jaki ma kolor, jaką ma strukturę. Popatrz na zielone wypustki na jej końcach. Po prostu przypatrz się jej przez chwilę.
Pomyśl teraz o uczuciach, jakie wywołuje, znajdując się na Twojej dłoni.
Czy jest ciekawa w dotyku? Jaki ma ciężar?

Teraz unieś ją do nosa. Powąchaj.

Odłóż ją teraz na deskę do krojenia. Weź nóż i powoli przekrój cytrynę na pół. Spróbuj usłyszeć, jak nóż ją przecina. Usłysz, jak sok rozpryskuje się na wszystkie strony. Poczuj, jak zapach staje się silniejszy.

Odkrój teraz plasterek.

Weź kawałek cytryny do ust i głęboko wgryź się w niego. Pozwól, by sok rozpłynął się po Twoich ustach.

Czy Ty też, jak większość ludzi, zaczynasz w tym momencie produkować ślinę? A może krzywisz się, wyobrażając sobie, że masz cytrynę w ustach? Musisz wiedzieć, że ludzie posiadają fizyczną reakcję organizmu na coś, co jest tylko naszą myślą, stworzoną krok po kroku.

Cztery filary

Podobnie, jak w przypadku wszystkich rodzajów psychologii stosowanej, podstawę NLP stanowi system aksjomatów i postaw tworzących spójny model.

Pierwszy filar: cel

Można zauważyć, że wielu ludzi nie potrafi odpowiedzieć na bardzo proste, jak na pozór, pytanie? jaki masz cel w życiu? Wielu ludzi kroczy przez życie, zmieniając nieustannie kierunek. Kiedy wybierasz się w podroż, to na pewno wiesz, co jest celem Twojej podróży. Tak samo powinno być w życiu.
Dlatego też cel jest jednym z filarów, ponieważ, skupiając się na tym, czego chcesz, używasz wszystkich potrzebnych zasobów, by ten cel osiągnąć. Każdy z nas ma różne cele: dla jednej osoby celem będzie wypicie filiżanki kawy, a dla drugiego - zmiana pracy.
Dzięki NLP można nauczyć się, jak nadać celom “kształt”, czyli opisać je i wyobrazić sobie, że już zostały osiągnięte. Zapewne już się przekonałeś, że, im bardziej jesteś świadomy czegoś, czego chcesz, tym bardziej się na tym koncentrujesz, a to sprawia, że w końcu osiągasz swój cel.

Drugi filar: wrażliwość sensoryczna

Już wiesz, że otaczający Ciebie świat odbierasz za pomocą pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu. Musisz jednak wiedzieć, że każdy człowiek inaczej rejestruje szczegóły rzeczywistości, zarówno pod względem ilości, jak i rodzaju. Jest to przyczyną tego, że każdy człowiek buduje swój indywidualny i subiektywny model świata. Wrażliwość sensoryczna jest niezwykle ważna, ponieważ, dzięki niej, możesz dowiedzieć się, czy Twoje działania przybliżają Cię do osiągnięcia celu. Wyobraź sobie, że chcesz umówić się z kobietą na kawę. Podczas gdy nawiązujesz kontakt wzrokowy i zaczynasz mówić, jednocześnie obserwujesz jej reakcję: zwracasz uwagę na mowę ciała, wyraz twarzy, ton i tempo, z jakim ona mówi.

Trzeci filar: elastyczność behawioralna

Pierwsze dwa filary są podstawą tzw. pętli informacji zwrotnych. Wiedząc, jaki chcesz cel osiągnąć, wykorzystujesz wrażliwość sensoryczną, co sprawia, że uczysz się modyfikować zachowanie. Jeśli to, co robisz, oddala Ciebie od celu, wtedy możesz wprowadzić pewne zmiany.

Czwarty filar: dobry kontakt, czyli rapport

Trzy pierwsze filary, czyli: cel, wrażliwość sensoryczna i elastyczność behawioralna, pomogą Ci osiągnąć prawie każdy cel. Pewnie nieraz spotkałeś się z takimi określeniami, jak: “nadają na jednej fali” czy “wydaje się w porządku”. Pewnie niejednokrotnie zauważyłeś, jak bardzo dobry kontakt mają ze sobą zakochani ludzie. Musisz pamiętać, że ów kontakt tworzą w sposób naturalny, intuicyjny i automatyczny. Dzięki narzędziom, które dostarcza NLP, umiejętność dobrego kontaktu można wyćwiczyć, Pisząc o dobrym kontakcie, należy mieć na uwadze dobry kontakt z samym sobą (a dokładniej pomiędzy umysłem świadomym i nieświadomym). Może pamiętasz te chwile ze swojego życia, kiedy byłeś rozdarty i chciałeś jednocześnie pójść w dwóch kierunkach. Dzięki nam, poznasz, jak współdziałają oba umysły, i będziesz w stanie uzyskać spokój wewnętrzny.

Założenia NLP

Jak już wiesz, Bandler i Grinder, formułując swoje zasady, korzystali z różnych dziedzin wiedzy (m.in: z teorii systemów, cybernetyki, gramatyki transformacyjnej) i zaadaptowali wiele pojęć leżących u ich podstaw. Założenia - presupozycje NLP - zakładają, że coś, co jest uznawane za prawdziwe, akceptowane jest bezwarunkowo. Korzystanie z presupozycji pozwala osiągnąć wyznaczone cele. Należy pamiętać że każda z presupozycji stanowi odrębną całość. Wszystkie one razem tworzą niezależną siatkę pojęć.

NLP posiada następujące założenia:
 • mapa nie jest terytorium;
 • każdy żyje we własnym, wyjątkowym modelu świata;
 • doświadczenie ma strukturę;
 • życie, umysł i ciało to jeden system;
 • istotą porozumiewania się jest informacja zwrotna;
 • nie można się nie komunikować;
 • za każdym zachowaniem leżą pozytywne intencje;
 • ludzie dokonują najlepszych możliwych wyborów;
 • nie ma porażek, jest tylko informacja zwrotna;
 • jeśli Twoje podejście nie działa, spróbuj coś innego;
 • masz wszystkie potrzebne zasoby do osiągnięcia zamierzonego celu;
 • każdy system kontroluje osoba o największej elastyczności;
 • wybór jest lepszy od jego braku.

Korzystając z dobrodziejstw NLP, można nauczyć się korzystania z własnych zasobów, tj. wewnętrznych sił i zdolności. Co więcej, NLP daje nam narzędzia do tego, by zrozumieć i powielać swoje własne sukcesy. Jest to sposób odkrywania i rozwijania indywidualnych, naturalnych zdolności.