Szybki kontakt

795 047 067 Masz pytania? zadzwoń

Czym jest Hipnoza?

Hipnoza jest odmiennym stanem świadomości, czyli stanem częściowego wyłączenia świadomości pomiędzy snem a jawą, charakteryzującym się wzmożoną podatnością na sugestię. W tym stanie świadomość człowieka staje się wyciszona i bierna. Sugestie terapeuty przekazywane są do potężnej sfery podświadomości. Hipnoza jest wykorzystywana w hipnoterapii, między innymi jako jedna z metod diagnozowania i leczenia zaburzeń psychosomatycznych takich, jak: nerwica, depresja, lęki, stresy, fobie, bóle niewiadomego pochodzenia, bezsenność, uzależnienia (nikotynizm, alkoholizm i inne), niskie poczucie własnej wartości, brak pewności siebie itd.

Pomimo wielu przeprowadzonych badań, nie udało się dotychczas precyzyjnie zdefiniować zjawiska hipnozy.
Słowo hipnoza pochodzi z greckiego (hipnos) i oznacza sen. Należy jednak pamiętać, że hipnoza niewiele ma ze snem wspólnego. Jest tak, ponieważ nie łączy się ona ze specyficzną częstotliwością bioelektryczną mózgu. Podczas hipnozy występują bardzo zróżnicowane fale: delta, theta, alfa, a nawet - w hipnozie aktywnej - beta. Hipnoza wiązana bywa ze stanem głębokiego relaksu, a bliskie jej stany pojawiają się także w trakcie codziennych aktywności, takich jak np. jazda samochodem.

Czy każdego można zahipnotyzować?

Odpowiedź na to pytanie brzmi TAK. Zahipnotyzować można każdego, kto tego zechce, za wyjątkiem ludzi z dysfunkcjami rozwoju umysłowego i bardzo małych dzieci, ponieważ nie rozumieją oni, do czego hipnotyzer zmierza, i nie potrafią skoncentrować się na jego głosie. Ludzie którzy reagują początkowo płytszym transem, są w stanie go pogłębić po, co najwyżej, trzykrotnym wprowadzeniu w stan hipnozy.


Nie ma ludzi, których nie da się zahipnotyzować. Jest tylko mało elastyczny hipnotyzer.
                                                   
                                                                 - R. Bandler

Poziomy głębokości hipnozy I

Według Forela, hipnozę dzielimy na trzy zasadnicze stadia:

 • lekkie (somnolecja, czyli senność) - charakteryzuje się znużeniem i sennością;
 • średnie (hipotaksja, czyli lekki sen) - hipnotyzowany nie może otworzyć oczu, ale nie traci pamięci;
 • głębokie (somnabulizm, czyli głęboki sen) - hipnotyzowany może otworzyć oczy, mówić i chodzić.
Podczas hipnozy, osoba hipnotyzowana może wejść w jej trzy stadia: lekkie, średnie i głębokie. W każdym z nich występują różne objawy, dzięki którym można określić, w jakim stadium znajduje się osoba hipnotyzowana.

Objawy podczas lekkiego stadium:

 • odprężenie połączone z chęcią poruszania się;
 • mruganie opuszczonych powiek i niemożność podniesienia ich na skutek sugestii;
 • splecenie palców obu dłoni;
 • uczucie ciężkości głównie w rękach i nogach;
 • odrętwienie kończyn;
 • obezwładnienie mięśniowe oraz łatwość ich zastoju.
Objawy podczas średniego stadium:
 • całkowite odrętwienie ciała;
 • częściowe lub pełne znieczulenie każdej części na ból;
 • jeszcze większe odprężenie;
 • silne zmęczenie;
 • możliwość kontrolowania organicznych funkcji.
Objawy podczas głębokiego stadium:
 • powrót pamięcią do wczesnych lat życia;
 • otwarcie powiek bez budzenia się;
 • całkowite znieczulenie na ból;
 • całkowity zanik pamięci;
 • możliwość sterowania funkcjami ciała;
 • pozytywne lub negatywne halucynacje wszystkich 5 zmysłów;
 • zniekształcenia czasu.

Poziomy głębokości hipnozy II

Hipnoidalny. Uczucie letargu ciała. Ociężałe mięśnie i odprężone nerwy. Pojawia się skłonność do błądzenia myślami oraz senność.

Lekka hipnoza. Mięśnie reagują na sugestię. Oczy są wywrócone. Pacjent reaguje na sugestię usztywnieniem ramion. Umysł koncentruje się na sugestii.

Średnia hipnnoza. Pacjent głęboko odprężony. Może podnieść się z krzesła, jeżeli mu się tak karze. Może mówić tylko pod wpływem sugestii.

Głęboka hipnoza. Po przebudzeniu się może występować chwilowa amnezja. Można przekazywać sugestią nadwrażliwość na ból, jak również wzmożoną aktywność zmysłową. Skuteczna jest sugestia post hipnotyczna.

Somnambulizm. Możliwa jest całkowita amnezja lub znieczulenie. Pojawiają się pozytywne halucynacje i regresja do dzieciństwa oraz progresja do przyszłych zdarzeń.

Głęboki Somnambulizm. Możliwa jest całkowita amnezja lub znieczulenie. Pojawiają się pozytywne halucynacje i regresja do dzieciństwa oraz progresja do przyszłych zdarzeń.
Pacjent zdolny jest do negatywnej halucynacji, czyli do usunięcia utrwalonej informacji.

W przypadku trzech pierwszych poziomów głębokości hipnozy, pacjent będzie pamiętał wszystko, co powiedział hipnoterapeuta. Wiele osób będzie miało wątpliwości, czy faktycznie zostali zahipnotyzowani.
Natomiast podczas trzech ostatnich poziomów, pacjent nie będzie pamiętał, co słyszał w trakcie hipnozy. Te głębsze stany można wykorzystać do obniżenia progu bólu, np. podczas operacji.